Nico Boon

 

Nico Boon is schrijver, theatermaker en kritisch denker in zijn eigen en andermans voorstellingen. Maar Nico Boon is vooral theaterauteur pur sang. Hij geniet ervan om met razende vingers op zijn toetsenbord de wereld te beschrijven, om te weten te komen wie we zijn en wie we in de toekomst mogelijkerwijs zouden kunnen worden.

 

Daar waar hij vroeger voornamelijk teksten schreef in opdracht van theaterhuizen (in het verleden onder andere voor Theater Antigone, detheatermaker, Kultuurfaktorij Monty,…), zal Nico Boon nu zijn teksten op eigen initiatief de wijde wereld insturen. Door polyfoon, weerbarstig en expliciet op dialogen gericht werk, verwerft hij een aparte positie in het theaterlandschap.

 

Nico Boon schaaft aan een corpus van teksten dat de vertwijfelingen en dromen van mensen aan het begin van dit derde millennium onder woorden brengt – en hij wil die teksten op zoveel mogelijk manieren tot bij het publiek brengen. Soms door middel van voorstellingen in de conventionele betekenis van het woord, soms op andere, directere manieren.